Học kỳ 20192,tuần thứ 46,ngày 6 tháng 7 năm 2020
Chúng ta có 24 khách và 49 thành viên trực tuyến
  Trang tin

MỞ ĐĂNG KÝ TỐT NGHIỆP ĐỢT 20182B

 

Phòng Đào tạo thông báo mở đăng ký xét tốt nghiệp đợt 20182B như sau:

1.    Thời gian mở đăng ký: từ ngày có thông báo

2.   Thời gian kết thúc đăng ký: 17:00 ngày thứ sáu 19/07/2019

 

Sinhviên lưu ý các hạng mục sau:

v Sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp từ trang cổng thông tin.

v Khi kết thúc đợt mở đăng ký sẽ bắt đầu quá trình xét tốt nghiệp; do vậy sinh viên cần đảm bảo:

o  Thực hiện chuyển điểm đầy đủ các học phần (nếu có)

o  Đăng ký đủ các học phần tự chọn tự do (nếu chưa đăng ký)

o  Chứng chỉ tiếng Anh phải còn hạn tính đến ngày 19/07/2019

v Sinh viên thiếu một trong các mục sau sẽ không đủ điều kiện tốt nghiệp:

o  Chưa hoàn thành đủ các học phần trong chương trình đào tạo hoặc chưa chuyển điểm.

o  Điểm CPA<2.0

o  Thiếu điểm Giáo dục quốc phòng – an ninh và điểm Giáo dục thể chất

o  Chưa đạt chuẩn tiếng Anh

v Sinh viên kiểm tra lại thông tin về ngày, tháng, năm sinh, giới tính, nơi sinh.

o  Nếu có sai sót cần làm đơn theo mẫu nộp về phòng 202-C1 (gặp cô Sơn)

v Sinh viên kiểm tra để đảm bảo đã hoàn thành nghĩa vụ học phí, đoàn phí và lệ phí theo qui định.

 

       PHÒNG ĐÀO TẠO

 
10 tin mới nhất
Trang SIS phòng Đào tạo Đại học trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Hanoi University of Science and Technology - No. 1, Dai Co Viet Str., Hanoi, Vietnam
Tel: (+844)38682305, (+844)38692008 - E-mail: DTDH@mail.hust.edu.vn