Học kỳ 20191,tuần thứ 9,ngày 21 tháng 10 năm 2019
Chúng ta có 14 khách và 103 thành viên trực tuyến
  Trang tin


Sinh viên đọc kỹ thông báo theo link bên dưới:

https://ctt-daotao.hust.edu.vn/DisplayWeb/DisplayKehoach?kehoach=25052

10 tin mới nhất
Trang SIS phòng Đào tạo Đại học trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Hanoi University of Science and Technology - No. 1, Dai Co Viet Str., Hanoi, Vietnam
Tel: (+844)38682305, (+844)38692008 - E-mail: DTDH@mail.hust.edu.vn