Học kỳ 20192,tuần thứ 46,ngày 6 tháng 7 năm 2020
Chúng ta có 9 khách và 24 thành viên trực tuyến
  Trang tin

THÔNG BÁO MỞ ĐĂNG KÝ TỐT NGHIỆP 20132BCập nhật ngày 21/07/2014:

Đã mở đăng ký giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho các sinh viên có kết quả xét là Đạt. Các em vào mục đăng ký tốt nghiệp để tích đăng ký giấy và gửi đăng ký. Sau khi đăng ký giấy CN thành công các em lên viện để xin cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

____________________________________________________________________

Cập nhật ngày 15/07/2014:

Thời hạn đăng ký đã kết thúc, bắt đầu từ thứ 2 ngày 21/07/2014 các em có thể đăng ký giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời nếu được kết quả xét là đạt.

____________________________________________________________________

Cập nhật ngày 09/07/2014:

Đã sửa lỗi tín chỉ ĐT = 0.

Tạm khóa đăng ký tốt nghiệp từ 14 giờ ngày 09/07/2014 đến 23 giờ ngày 09/07/2014.

____________________________________________________________________

Cập nhật ngày 08/07/2014: Lùi hạn cuối đăng ký tốt nghiệp tới 16 giờ ngày 12/07/2014.

Đã sửa lỗi không vào được trang đăng ký tốt nghiệp.

____________________________________________________________________

Phòng Đào tạo Đại học mở đăng ký online về xét tốt nghiệp kỳ 20132B cho những sinh viên đã hoàn thành đầy đủ chương trình đào tạo, chứng chỉ thể dục, chứng chỉ quân sự, điểm Toeic từ : 9 giờ ngày 28/06/2014 đến 16 giờ ngày 12/07/2014. Đề nghị các em sinh viên khẩn trương đăng ký đúng thời hạn.

 

Lưu ý: Trong quá trình đăng ký xét tốt nghiệp nếu sinhviên bị lỗi vì điểm tương đương, điểm thay thế học phần thì in giao diện báo lỗi + đơn xin xét tốt nghiệp bằng tay nộp về P201- C1 cho Cô Hương từ :  8 giờ 30 phút ngày 07/07/2014 đến 16 giờ ngày12/07/2014. 
10 tin mới nhất
Trang SIS phòng Đào tạo Đại học trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Hanoi University of Science and Technology - No. 1, Dai Co Viet Str., Hanoi, Vietnam
Tel: (+844)38682305, (+844)38692008 - E-mail: DTDH@mail.hust.edu.vn