Học kỳ 20232,tuần thứ 38,ngày 22 tháng 5 năm 2024
Chúng ta có 9 khách và 0 thành viên trực tuyến
  Trang tin

KẾT QUẢ CUỐI CÙNG XÉT NHẬN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỲ 20133

 

Phòng Đào tạo Đại học đã có danh sách chính thức kết quả xét nhận Đồ án tốt nghiệp kỳ hè 20133 cho những sinh viên đã  đăng ký mã lớp đồ án kỳ hè. Trường hợp những sinh viên không đủ điều kiện nhận Đồ án tốt nghiệp kỳ hè thì Phòng ĐTĐH đã xóa các mã lớp học ĐATN khỏi danh sách đăng ký.

Danh sách chi tiết: Tải về


 

10 tin mới nhất
Trang SIS phòng Đào tạo Đại học trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Hanoi University of Science and Technology - No. 1, Dai Co Viet Str., Hanoi, Vietnam
Tel: (+844)38682305, (+844)38692008 - E-mail: DTDH@mail.hust.edu.vn