Học kỳ 20232,tuần thứ 33,ngày 19 tháng 4 năm 2024
Chúng ta có 4 khách và 0 thành viên trực tuyến
  Trang tin

♦ Lịch mở đăng ký xét tốt nghiệp 20192A

♦ Mở đăng ký tốt nghiệp đợt 20191B

♦ Kết quả xét tốt nghiệp đợt 20191-A

♦ Mở đăng ký tốt nghiệp đợt 20191A

♦ Kết quả xét tốt nghiệp đợt 20183

♦ Mở đăng ký tốt nghiệp đợt 20183 (kỳ hè)

♦ Kết quả xét tốt nghiệp đợt 20182B

♦ Mở đăng ký tốt nghiệp đợt 20182B

♦ Thông báo kết quả xét tốt nghiệp 20182A

♦ Thông báo mở đăng ký tốt nghiệp đợt 20182A

♦ Thông báo kết quả xét tốt nghiệp đợt 20181B

♦ Mở đăng ký tốt nghiệp đợt 20181B

♦ Thông báo kết quả xét tốt nghiệp kỳ 20181-A

♦ Mở đăng ký tốt nghiệp đợt 20181A

♦ Kết quả xét tốt nghiệp đợt 20173

♦ Thông báo mở đăng ký tốt nghiệp đợt 20173

♦ thông báo mở đăng ký tốt nghiệp đợt 20172B

♦ Thông báo mở rộng thời gian đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20172-B

♦ Thông báo kết quả xét tốt nghiệp đợt 20172A

♦ Thông báo mở đăng ký tốt nghiệp đợt 20172A

♦ Thông báo kết quả xét tốt nghiệp đợt 20171B

♦ Thông báo mở đăng ký tốt nghiệp đợt 20171B

♦ Thông báo kết quả xét tốt nghiệp đợt 20171A

♦ Thông báo mở đăng ký tốt nghiệp đợt 20171A

♦ Thông báo kết quả xét tốt nghiệp đợt hè 20163

♦ Thông báo mở đăng ký tốt nghiệp đợt 20163

♦ THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 20162B (cập nhật 26/07/2017)

♦ Thông báo mở đăng ký tốt nghiệp đợt 20162B

♦ Thông báo kết quả xét tốt nghiệp đợt 20162A

♦ Thông báo mở đăng ký tốt nghiệp đợt 20162A

♦ Thông báo kết quả xét tốt nghiệp đợt 20161B

♦ Thông báo mở đăng ký tốt nghiệp đợt 20161B

♦ Thông báo kết quả xét tốt nghiệp đợt 20161A (30/11/2016)

♦ Thông báo mở đăng ký tốt nghiệp đợt 20161A

♦ Thông báo kiểm tra thông tin cấp bằng kỳ 20153 (cập nhật ngày 16/11/2016)

♦ Thông báo về kết quả xét tốt nghiệp đợt 20153

♦ Thông báo mở đăng ký tốt nghiệp đợt 20153

♦ TB kết quả xét tốt nghiệp đợt 20152B

♦ Thông báo mở đăng ký tốt nghiệp đợt 20152B

♦ TB mở đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20152B

♦ Thông báo kết quả xét tốt nghiệp đợt 20152A (05/05/2016)

♦ Thông báo mở đăng ký tốt nghiệp đợt 20152A

♦ TB kiểm tra, nộp bổ sung giấy tờ làm bằng tốt nghiệp kỳ 20151B (cập nhật ngày 05/04/2016)

♦ Thông báo kết quả xét tốt nghiệp đợt 20151B

♦ THÔNG BÁO MỞ ĐĂNG KÝ TỐT NGHIỆP ĐỢT 20151B

♦ TB lịch phát bằng tốt nghiệp kỳ 20151A

♦ Thông báo kết quả xét tốt nghiệp đợt 20151A

♦ TB lịch phát bằng tốt nghiệp đợt xét TN kỳ hè 20143

♦ Thông báo mở đăng ký tốt nghiệp đợt 20151A

♦ TB kiểm tra thông tin làm bằng TN kỳ 20143

♦ Kết quả xét tốt nghiệp kỳ 20143

♦ Thông báo mở đăng ký tốt nghiệp đợt 20143

♦ TB kiểm tra thông tin làm bằng kỳ 20142B

♦ Thông báo kết quả xét tốt nghiệp kỳ 20142B

♦ Thông báo mở đăng ký tốt nghiệp kỳ 20142B

♦ Kết quả xét tốt nghiệp kỳ 20142A (cập nhật ngày 18/05/2015)

♦ Thông báo mở đăng ký tốt nghiệp kỳ 20142A

♦ Thông báo kiểm tra thông tin làm bằng tốt nghiệp kỳ 20141-B và 20142

♦ Kết quả xét tốt nghiệp kỳ 20141B

♦ Thông báo mở đăng ký tốt nghiệp kỳ 20141B

♦ TB về việc nhận bằng TN kỳ 20133 - tháng 12/2014

♦ Kết quả xét tốt nghiệp kỳ 20141A

♦ TB kiểm tra thông tin làm bằng và đăng ký làm bản sao tốt nghiệp kỳ 20133(update)

♦ Mở đăng ký tốt nghiệp kỳ 20141A

♦ Kết quả xét tốt nghiệp kỳ hè 20133

♦ Thông báo mở đăng ký tốt nghiệp kỳ hè 20133

♦ Kết quả xét tốt nghiệp đợt bổ sung kỳ 20132B(30/08/2014)

♦ Thông báo kết quả xét tốt nghiệp đợt bổ sung kỳ 20132B

♦ Thông báo mở bổ sung đăng ký tốt nghiệp kỳ 20132B

♦ Kết quả xét tốt nghiệp kỳ 20132B( 28/07/2014)

♦ Thông báo mở đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20132B(cập nhật mới ngày 21/07/2014)

♦ Thông báo về việc đăng ký tốt nghiệp của sinh viên viện Công nghệ thông tin K54 học kỳ 20132B

10 tin mới nhất
Trang SIS phòng Đào tạo Đại học trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Hanoi University of Science and Technology - No. 1, Dai Co Viet Str., Hanoi, Vietnam
Tel: (+844)38682305, (+844)38692008 - E-mail: DTDH@mail.hust.edu.vn